Current Giveaways

Datevitation.com coupon book - ends 5/20/13


~*~Reminder: Please include your email address in your entry, if it's not viewable from your profile. I hate having to draw new winners because I have no way to contact you!~*~


Friday, July 29, 2011

Cutting Board USA review!

This is kind of embarrassing to admit but (before this review) I didn't own a cutting board! My husband and I kept saying we needed to buy one but we never got around to it. We've been cutting our meat on sheet pans and plates, and it's such a hassle. So I was happy when I got the opportunity to do a review on a cutting board from Cutting Board USA.

Cutting Board USA sells Walnut and Maple wood cutting boards made in Vermont, USA. Many of their cutting boards come in unique and fun shapes.I was able to choose which cutting board I wanted to review, and although I wanted a cool looking puzzle one, I chose the large wooden cutting board with handle. I chose the large cutting board with the handle since this is our first cutting board, because we don't have a lot of space and because I like the handle! The large wooden cutting board is made from 100% maple wood, and is 10.5" wide, 16" long, and 3/4" thick. It's a really good size cutting board. It's also reversible with one side having a liquid groove.

I love the look of the maple wood and that the cutting board is nice and sturdy. I also like that one side has the liquid groove, perfect for cutting meats, and also a great way to remember which side you use for meat and which side you use for vegetables and other dry products. The website recommends keeping your cutting board oiled, to help prevent cracks. The oil is not included (would be nice!) but you can buy it from Cutting Board USA or you can use Walnut or Almond oil (beware of nut allergies). I really like my cutting board, it looks and feels like high quality.

Disclaimer: I received a cutting board for review purposes only, no monetary compensation was given, and all opinions are my own.

Vicky

7 comments:

 1. Those are kinda cool...I've got cutting boards on every counter. Ever since the boys found that they could eat even more if they made it themselves, I've had to make the cutting board investment :)

  ReplyDelete
 2. That looks like a sturdy cutting board!

  ReplyDelete
 3. I have two cutting boards and neither one has a handle - I kind of wish they did!

  ReplyDelete
 4. ooo, i wish i had a wooden one

  ReplyDelete
 5. Those are nice! I probably would have went with your choice, too. the handle is great, and well, I'm a practical kind of gal. I do love a good cutting board.
  -Catherine

  ReplyDelete
 6. I love that they make animal ones.. Very cool!

  ReplyDelete
 7. Lek przynosi [url=http://www.perfumeria.atm.pl]Perfumeria[/url] obni¿ka poch³aniania podwaliny tluszczowych za pomoc¹ cz³owieczy organizm. To na cacy nowy lek w celu dziewczynki, które pragn¹ odchudziæ siê zaœ przejœæ na zwierzchni nurt posi³ków. Medykament ów powywraca wzmóc efektywnoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu spoœród wdro¿eniem [url=http://www.twojeteksty.pl/moda-uroda/drogerie-perfumerie/perfumeria-internetowa.html]Perfumeria[/url] zaledwie diety a æwiczeñ fizycznych. Medykament tamten zdobêdziesz w aptece internetowej. Inwitujemy do sprawnej online taniej apteki internetowej po specyfiki zaœ po dane o lekach. Wydalin ergo alli Protegujemy tê¿ dobr¹ cenê leków a œciœle mówi¹c dziedzin¹ satysfakcjê zwiedzaj¹cych paginê. Apteka internetowa jest jak¹œ z siedmiu w najwy¿szym stopniu osobniczych a rasowych siê portali zapewniaj¹cych dostarczanie produktów farmacetycznych.Musimy daæ zobaczyæ w tej chwili trójka rodzaje prepratów. Nasza apteka o której zapisujemy dzia³a w badania niezawodny oraz zleca [url=http://www.perfumeria.atm.pl]Perfumeria internetowa[/url] specyfiki w przewiewu ledwo niejakiego dnia od chwili momentu uskutecznienia twojego zamówienia. Tylko spoœród tego zyskuje znakomite [url=http://www.perfumeria.rel.pl]Perfumeria internetowa[/url] diagnostyki pacjentów. Na luŸny brzuszekJest mrowie aneksów diety na schudniêcie. Do istotnych przywieraj¹ te obejmuj¹ce w zespole l-karnitynê, jednak rzeczwiœcie wypróbowanym tudzie¿ natomiast udowodnionym dzia³aniem przypuszczalnie pochwaliæ siê jedynie alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Dieta atoli oraz æwiczenie fizyczne w licznym stopniu determinuj¹ o dobrym zegnaniu [url=http://www.hotelmorskieoko.pl/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria-internetowa.html]Perfumeria internetowa[/url] rangi.Na menopauzêMenopauza istnieje od czasu do czasu, jak krwawienie zaprzestaje, i jajniki bezwarunkowo zaprzestaj¹ aktywowaæ jajeczka. Na menopazuê czynne s¹ takie preparaty gdy diohespan max, diosminex zawieraj¹ce diosminê. Czas menopauzy natomiast nie mieni w celu paszczy pieknej tragedii i powinno siê spoœród ni¹ siê zmierzyæ.

  ReplyDelete

Please leave your email in the comment form with your entry. I need a way to contact you if you win.

And feel free to leave some bloggy love! I love reading your comments.